Discord

Rejoignez 0 autres Dresseurs !

Items

/PV (De 8 à 27)

6.50 EUR

/PV (De 28 à 54)

8.50 EUR

4 Master Ball

12.80 EUR

16 Master Ball

46.00 EUR

64 Master Ball

150.00 EUR

16 Super Bonbons

2.80 EUR

64 Super Bonbons

11.20 EUR

256 Super Bonbons

42.00 EUR

PixelPass

10.00 EUR

Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok